Meer over de Suzuki Methode

Shinichi Suzuki

Shinichi Suzuki (1898-1998) was een Japanse violist en filosoof en grondlegger van de Suzuki Methode. Hij raakte geïnspireerd door de manier waarop kinderen hun moedertaal leren spreken en bedacht dat dit ook een goede manier zou kunnen zijn om een muziekinstrument te leren bespelen. Hij ontwikkelde een lesmethode voor viool en noemde dit ‘Talent Education’. De methode wordt nog steeds wereldwijd en voor steeds meer instrumenten gebruikt en wordt regelmatig aangepast aan de laatste inzichten.

De methode

Uitgangspunt van de methode is ‘iedereen kan het’. Talent is niet aangeboren maar wordt tot ontwikkeling gebracht op dezelfde manier als kinderen hun moedertaal leren spreken, namelijk door luisteren, nadoen en herhaling. Ieder kind mag leren in zijn eigen tempo. Door deze werkwijze kan de methode al op zeer jonge leeftijd worden toegepast. Maar…. de methode is geschikt voor elke leeftijd!

Aanvankelijk leren de kinderen alle liedjes op het gehoor, dus zonder notenschrift. Daardoor kan het kind zich beter concentreren op toon, houding en intonatie. Daarbij helpt het enorm om regelmatig naar de muziek te luisteren waar het kind mee bezig is.

De methode heeft een duidelijke structuur en is door de jaren heen zorgvuldig samengesteld door experts van over de hele wereld. De stukken hebben een progressieve opbouw: de vaardigheden van boek 1 heb je nodig om de stukken op het hoogste level te kunnen spelen.

De Suzuki Methode heeft een klassieke basis volgens een vaste volgorde, maar daarnaast is er zeker ook ruimte voor de eigen inbreng van zowel docent als leerling. Op die manier kunnen diverse stijlen aan bod komen zoals pop, rock, blues en hedendaagse muziek, of kan er aandacht worden besteed aan liedbegeleiding, improvisatie en compositie.

De rol van de ouders

Ouders spelen een grote rol in het leven van kinderen. Daarom moedig ik hun aanwezigheid in de lessen aan en organiseer ik regelmatig korte online meetings waarin allerlei zaken rondom de gitaarles en het thuis oefenen aan de orde komen. Ouders leren de beginselen van het gitaarspelen en krijgen tips over o.a. het opbouwen van routines, motivatie, gitaartechniek etc., zodat ze hun kind thuis goed kunnen begeleiden.

Individuele lessen

In de individuele lessen leren de kinderen de basis van een goede en ontspannen speelhouding en van de grove en fijne motorische vaardigheden die nodig zijn voor het gitaarspelen. Verder wordt er gewerkt aan de ontwikkeling van focus en het creëren van een mooie toon. Ouders, docent en kind werken hierbij samen als een team. We noemen dat de ‘Suzuki Driehoek’.

Groepslessen

De groepslessen zijn een waardevolle aanvulling op de individuele lessen. In de groepsles worden muzikale en sociale vaardigheden geleerd, zoals voorspelen voor anderen, samenwerken, opbouwen en bijhouden van een repertoire, muziektheorie, het lezen en spelen van noten, ensemblespel, voorbereiding voor een uitvoering etc etc.

Noten leren lezen

Er wordt vaak gedacht dat Suzuki-leerlingen geen noten leren lezen. Dat is een misvatting. Net zoals het leren lezen en schrijven van je moedertaal komt nadat je het hebt leren spreken, komt noten leren lezen pas nadat je ze hebt leren spelen op een instrument.

Tot slot

Suzuki Muzieklessen gaan niet alleen over het leren bespelen van een instrument. Het gaat ook over opgroeien in een liefdevolle omgeving. Over discipline, focus en doorzettingsvermogen. Over om leren gaan met frustratie en over blij zijn met iedere kleine stap voorwaarts. Over geheugentraining en motoriek. Over respect en over geloven in jezelf!

Zelf verwoordde Suzuki het zo:

“Teaching music is not my main purpose. I want to make  good  citizens.  If  children  hear  fine music from the day of their birth and learn to play it, they develop sensitivity, discipline  and endurance. They get a beautiful heart.”

Aanmelden voor Suzuki Gitaarlessen.