Privacyverklaring

Gitaarles Brielle

 

Contactgegevens:

Annemarie Timmer-Vroom

Adres: Zeebies 12 3232 GD  Brielle

Email: via het contactformulier

Telefoon: 06 284 390 21

 

Privacyverklaring

Hier vind je de privacyverklaring van Gitaarles Brielle. Hierin wordt omschreven hoe er met jouw persoonlijke gegevens om wordt gegaan die door Gitaarles Brielle worden verzameld.

 

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Gitaarles Brielle verwerkt alleen persoonsgegevens die je zelf aan haar hebt verstrekt en die nodig zijn voor het uitvoeren van haar diensten. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die door Gitaarles Brielle worden verwerkt:

 • Voornaam en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Email adres

Indien het gaat om een minderjarige leerling dan worden van hen de volgende gegevens verwerkt:

 • Voornaam en achternaam
 • Geboortedatum

 

Deze persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doelen

 1. Zoeken van contact indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren.
 2. Informeren over wijzigingen van diensten en/of tarieven.
 3. Het verwerken van persoonsgegevens waartoe een wettelijke verplichting is, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte.

 

Het bewaren van de persoonsgegevens

Gitaarles Brielle bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijn voor bovenstaande gegevens: maximaal 7 jaar, ten behoeve van de belastingaangifte. De gegevens die via het contactformulier worden verstuurd, worden 1 jaar bewaard.

 

De beveiliging van de persoonsgegevens

 Jouw naam, achternaam, e-mailadres en telefoonnummer staan opgeslagen op een computer die is beveiligd met Antivirussoftware en een wachtwoord. Daarnaast staan deze gegevens plus je adresgegevens op papier (de lesovereenkomst).

De backups die van deze gegevens worden gemaakt, zijn versleuteld en staan op een externe harde schijf.
De website is ondertekend met DNSSEC. Dit is  een extra hulpmiddel waarmee de ‘bewegwijzering’ van de website veiliger en vertrouwder wordt.
De website is beveiligd met een SSl certificaat (het welbekende slotje) waardoor je verzekerd bent van een beveiligde verbinding.

 

Cookies

Gitaarles Brielle maakt gebruik van functionele cookies. Dit zijn kleine bestandjes waar informatie in opgeslagen kan zijn. Functionele cookies worden alleen gebruikt om een goede werking van de site mogelijk te maken. Hiervoor is geen toestemming nodig.

Gitaarles Brielle gebruikt Google Analytics om het gedrag van haar websitebezoekers te observeren. Er is een verwerkingsovereenkomst met Google gesloten, daarin staan strikte afspraken die gaan over wat zij mogen bijhouden en wat niet. Gitaarles Brielle heeft Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten en heeft de IP-adressen laten anonimiseren. Je privacy blijft hierdoor gewaarborgd en ook voor deze cookies is geen toestemming nodig.

Verder verkoopt Gitaarles Brielle geen gegevens aan derden en verstrekt uitsluitend gegevens indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in opdracht van Gitaarles Brielle wordt een bewerkersovereenkomst gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Gitaarles Brielle blijft verantwoordelijk voor deze bewerkingen.

 

Jouw rechten

 1. Recht op inzage

Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Gitaarles Brielle vastgelegd en  bewaard worden. Je krijgt dan een  overzicht van jouw gegevens.

 1. Recht op rectificatie en aanvulling

Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectifieren door Gitaarles Brielle.

 1. Recht op wissen van gegevens

Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Gitaarles Brielle vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens, tenzij er een andere rechtsgrond voor de gegevensverwerking is.

 1. Recht op overdracht

Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij Gitaarles Brielle opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient Gitaarles Brielle al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.

 1. Recht op beperking van de verwerking

Wil jij niet dat Gitaarles Brielle jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens.

 1. Recht van bezwaar

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Gitaarles Brielle niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. Dit kan via deze link: (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Gebruikmaken van één van bovenstaande rechten doe je door een email te sturen of telefonisch contact op te nemen met Gitaarles Brielle (zie gegevens bovenaan deze pagina).